Gå till huvudinnehåll

Publicera till Qlik Sense Enterprise-strömmar

PÅ DEN HÄR SIDAN

RELATERAD INFORMATION

Publicera till Qlik Sense Enterprise-strömmar

Qlik Sense Enterprise-administratören publicerar appar till en ström från Qlik Management Console. Ark och berättelser i appen är då tillgängliga för användare som har behörighet till strömmen. Du kan publicera egna appar från hubben till en ström som du har åtkomst till för publicering för. Du kan också flytta dina publicerade appar mellan strömmar från hubben.

En app som har publicerat till en ström är låst, även om ägaren till den publicerade appen kan redigera miniatyren, appnamnet och beskrivningen av den publicerade appen. Andra kan interagera med visualiseringarna och analysera data. Ingen kan dock redigera de grundark och grundberättelser som har publicerats med appen. Om du har rätt användarrättigheter kan du lägga till dina privata ark och berättelser i en publicerad app.

Om du äger en publicerad app kan du lägga till dina privata ark och berättelser till en publicerad app, och godkänna dina egna och gemensamma ark för inkludering i en apps grundark. Du kan inte redigera en apps grundark och grundberättelser, men du kan göra dem till privata ark och berättelser om du vill redigera dem.

Om en publicerad app behöver ändras kan den ompubliceras genom att uppdatera den publicerade appen med innehåll från en dubblett.

För information om:

Dataströmmar

Innehållet i hubben är organiserat i strömmar. En ström är en samling appar som en grupp användare har tillgång till. Användarna i strömmen kan ha olika användarrättigheter. Vissa användare kanske bara kan läsa innehållet i strömmen. Andra kan ha rätt att publicera sin information i strömmen.

Qlik Sense innehåller som standard en ström som heter Everyone, som alla användare har både läs- och publiceringsrättigheter till.

Alla användare har sina egna ytor, Arbete och Publicerade, för innehåll som de äger. Arbete innehåller personliga appar som inte har publicerats. Publicerade innehåller länkar till dina publicerade appar. Dessa länkar gör det möjligt för dig att hålla reda på arbete som du har publicerat och utföra uppgifter som att flytta eller kopiera en publicerad app enklare.

Rättigheter för att läsa och publicera i strömmen definieras i Qlik Management Console.

Du kan använda en kopia av en publicerad app som mall för en ny.

Du kan flytta dina egna appar från hubben mellan strömmar som du har publiceringsåtkomst för.

Ark och berättelser

Du kan skapa privata ark och berättelser som en del av en publicerad app. Dessa ark och berättelser kan publiceras som en del av appen. Publicerade ark och berättelser kan läggas till en apps grundark av appägaren. Du kan även ta bort grundark och berättelser från din app och göra dem till publicerade ark och berättelser.

När du arbetar med en publicerad app är arken och berättelserna ordnade i olika avsnitt i app-översikten, beroende på deras status.

Beginner's tutorials arkvy med fyra avsnitt: Grundark, Forum, Publicerat av mig och Mina ark.

Sheets view.

Avsnitt i arkvy
Avsnitt Beskrivning
Grundark/Basberättelser Ark och berättelser som ingick i appen när den publicerades eller ompublicerades, eller lades till appens grundark och berättelser när den publicerades. Alla som använder appen har tillgång till dessa.
Forum Ark och berättelser som någon annan har skapat och publicerat till appen och som du har tillgång till. Ark och berättelser i det här avsnittet kan läggas till grundark och berättelser.
Publicerat av mig Ark och berättelser som du har skapat och sedan publicerat så att alla som använder appen har tillgång till dem. De andra användarna hittar dessa i sitt Forum-avsnitt. Ark i det här avsnittet kan godkännas för att tas med i grundarken.
Mina ark / mina berättelser Ark och berättelser som du har skapat men inte publicerat. Ingen annan kan se dessa.

Interagera med appar

Vilka uppgifter du kan utföra i en app beror på om appen har publicerats eller inte.

Opublicerad app

Du kan göra något av följande:

 • Redigera laddningsskriptet och ladda om data.
 • Visa datastrukturen och information om data från datamodellvyn.
 • Skapa, redigera och ta bort ark, visualiseringar och bokmärken.
 • Skapa original (dimensioner, mått och visualiseringar) som kan återanvändas.
 • Navigera mellan ark, berättelser och bokmärken.
 • Göra val och rensa val.
 • Använda/ångra bokmärken.

Publicerad app

Du kan göra något av följande:

 • Navigera mellan ark.
 • Undersök ark och visualiseringar som ingick i appen från början.
 • Visa berättelser som ingick i appen från början.
 • Skapa och redigera dina egna privata ark, visualiseringar och berättelser baserat på de data som finns i appen.
 • Publicera ark och berättelser som du har skapat så att andra kan använda dem.
 • Avpublicera ark och berättelser som du har publicerat så att de blir privata igen.
 • Uppdatera dina privata ark
 • Lägga till publicerade ark och berättelser i grundark och berättelser.
 • Ta bort publicerade ark och berättelser från grundark och berättelser.
 • Kopiera och klistra in visualiseringar mellan arken.
 • Använda original (dimensioner, mått och visualiseringar) som ingick i appen från början.
 • Skapa och redigera egna personliga bokmärken.
 • Göra val och rensa val.
 • Använda/ångra bokmärken.
 • Gå till datamodellvyn om du äger appen med standardtillstånden.

Du får inte:

 • Redigera laddningsskriptet eller ladda om data.
 • Gå till datamodellvyn om du inte äger appen.
 • Redigera visualiseringar, ark, berättelser och bokmärken som ingick i appen från början.
 • Redigera ark och berättelser som har publicerats.