Gå till huvudinnehåll

Publicera till molnhubbar

PÅ DEN HÄR SIDAN

Publicera till molnhubbar

Om du vill att dina appar ska vara tillgängliga för användare som inte har åtkomst till Qlik Sense Enterprise-hubben kan du publicera dem till en molnhubb.

I en Qlik Sense-driftsättning som är aktiverad för Multi-Cloud skapar Qlik Sense-administratören taggar i molnhubben. Qlik Sense-administratören skapar strömmar för dina appar. Qlik Sense kopierar appen till molnhubben när du publicerar eller flyttar en app med en tagg som valts i appegenskaperna till en ström med en distributionspolicy.

Taggar

Taggar är ett sätt att gruppera appar i molnhubben.

Apputvecklare med rätt behörighet kan publicera appar med taggar. Taggarna kan finnas i flera molnhubbar, beroende på din driftsättning. Appar med taggar uppdateras automatiskt när appen i strömmen uppdateras.

Konsumenter med rätt åtkomsträttigheter kan visa appar utifrån taggar i molnhubben. Appkonsumenter kan interagera med apparna. De kan till exempel göra val i data. De kan dock inte uppdatera eller utveckla apparna vidare. De kan till exempel inte skapa ark, diagram eller berättelser. Appkonsumenter kan dela länkar till diagram i appar med urvalen de har gjort.

Appkonsumenter kan dessutom skapa privata samlingar för att organisera appar. En privat samling som skapats av appkonsumenter kan bara ses av dem själva.

Observera:

Din Qlik Sense-administratör kan ange ytterligare appegenskaper som krävs för att distribuera från strömmar till samlingar.

Strömmar och taggar

Qlik Sense-administratören kan ha en distributionspolicy som distribuerar publicerade appar med appegenskaper som lagts till med en eller flera taggar till en molnhubb.

När en app publiceras till en ström i Qlik Sense Enterprise avgör distributionspolicyer vilka molnhubbar som kommer att få appen med taggarna. Du kan ange appegenskaper som kontrollerar destinationens molnhubb och taggar när något publiceras i Qlik Sense Enterprise-hubben. Qlik Sense Enterprise kopierar appen från strömmen till molnhubben med taggarna när du publicerar eller ändrar appengenskaper. Varje distributions destination kontrolleras av distributionsregler som hanteras av din Qlik Sense-administratör.

Appar kan endast publiceras till en ström, men med flera taggar och till flera molnhubbar.

Tips:

Din administratör kan se tiden för den senaste synkningen i strömmens egenskaper.

Beroende på vilken organisation du tillhör kanske du föredrar att flytta appar till en arkivström utan distributionspolicy istället för att att bara ta bort appen.

Taggade appar i en samling kan ändras i Qlik Sense Enterprise-hubben, som en app i vilken annan Qlik Sense Enterprise-ström som helst. I Qlik Sense Enterprise-hubben. Du kan göra något av följande:

  • Kopiera appar i strömmen.
  • Publicera appen i strömmen igen.
  • Hantera anpassade appegenskaper
  • Öppna appen i Publicerade.

I en app som är öppen i Qlik Sense Enterprise kan du:

  • Publicera och avpublicera personliga ark och berättelser.
  • Lägga till grundark och berättelser till berättelsen eller ta bort dem från appen.