Gå till huvudinnehåll

Publicera appar till molnhubbar med taggar.

Du kan publicera appar till molnhubbar med taggar som du har skrivrättighet till. Du gör det samtidigt som du publicerar till en ström. Appar som redan finns i en ström kan också publiceras till molnhubbar med taggar.

När en app publiceras till en ström i Qlik Sense Enterprise avgör distributionspolicyer som skapats av din Qlik Sense-administratör vilka molnhubbar som kommer att få appen med taggar med hjälp av anpassade appegenskaper. När du publicerar en app till en ström kan du ange vilka appegenskaper som ska kontrollera såväl destinationens molnhubb och taggar som åtkomst till appen. Du kan även tillämpa appegenskaperna på en publicerad app som redan finns i strömmen. När du ställer in de här egenskaperna kopierar Qlik Sense appen i strömmen till de valda molnhubbarna med de valda tagarna.

Om din driftsättning har flera molnhubbar måste du välja en av dem.

Varning:

Om du vill undvika att exponera data som kräver behörighet kan du ta bort alla bifogade filer med avsnittsåtkomstinställningar innan du publicerar appen.

Bifogade filer tas med när appen publiceras. Om den publicerade appen kopieras tas de bifogade filerna med i kopian. Om avsnittsåtkomstbehörigheter har tillämpats på de bifogade datafilerna bibehålls dock inte avsnittsåtkomstinställningarna när filerna kopieras, så användare av den kopierade appen kan se alla data i de bifogade filerna.

Du kan ta bort en publicerad app från en molnhubb genom att ta bort de appegenskaper som tillämpas på den. Om appen tas bort avlägsnas den också från molnhubben.

Publicera en app till molnhubbar med taggar

Observera:

Taggarna, destinationens molnhubb och användargruppens anpassade egenskaper avgörs av Qlik Sense-administratören. Namnen kan variera i förhållande till de namn som används i den här proceduren.

Gör följande:

 1. Högerklicka på appen i Arbete i Qlik Sense Enterprise-hubben, och välj sedan Publicera.

 2. Välj en ström i listrutan Strömnamn.

  Observera: Det finns ingen listruta om du bara har åtkomst till en ström.
 3. Observera: Det går att publicera många appar med identiska namn till en ström. Qlik Sense visar när det finns publicerade appar med samma namn i en ström.
 4. Du kan också välja att ändra namn på appen i fältet Appnamn. Det här fältet visas namnet på appen du valde från hubben.

 5. Klicka på Hantera.
 6. Välj collections i appegenskaperna och välj sedan taggar.
 7. Välj distribution om distributionen har flera molnhubbar och välj därefter molnhubbar.
 8. Välj groupswithaccess om distributionen använder behörighetskontroll och välj därefter användargrupper.
 9. Klicka på Tillämpa.
 10. Klicka på Publicera.

Den publicerade appen är nu i den valda strömmen liksom molnhubbarna med taggar som valts i dialogen Hantera egenskaper. En post för den publicerade appen visas i Publicerat som länkar till den publicerade appen i dess ström.

Om distributionsreglerna som ställts in av din Qlik Sense-administratör fastställer att distribution krävs distribueras appen till molnhubben. Appen kommer att vara tillgänglig med taggarna som specificeras av samlingarnas anpassade appegenskaper.

Observera:

Beroende på appens storlek kan det ta några minuter innan den visas i molnhubben.

Publicera en publicerad app i en ström till en samling.

Observera:

Taggarna, destinationens molnhubb och användargruppens anpassade egenskaper avgörs av Qlik Sense-administratören. Namnen kan variera i förhållande till de namn som används i den här proceduren.

Gör följande:

 1. Högerklicka på en app i strömmen och välj Hantera egenskaper.

 2. Välj collections i appegenskapernas egenskapslista och välj sedan taggar.
 3. Välj distribution från egenskapslistan om distributionen har flera molnhubbar och välj därefter molnhubbar.
 4. Välj groupswithaccess från egenskapslistan om distributionen använder behörighetskontroll och välj därefter användargrupper.
 5. Klicka på Tillämpa.

Den publicerade appen är nu i den valda strömmen liksom molnhubbarna med taggar som valts i dialogen Hantera egenskaper.

Om distributionsreglerna som ställts in av din Qlik Sense-administratör fastställer att distribution krävs distribueras appen till molnhubben. Appen kommer att vara tillgänglig med taggarna som specificeras av samlingarnas anpassade appegenskaper.

Observera:

Beroende på appens storlek kan det ta några minuter innan den visas i molnhubben.

Ändra taggar, molnhubbar eller inställningar för användaråtkomst i en publicerad app

Gör följande:

 1. Högerklicka på en app i strömmen och välj Hantera egenskaper.
 2. Välj appegenskap för att lägga till appen till nya taggar eller molnhubbar, eller lägga till åtkomst för användargrupper, och välj därefter de nya värdena.
 3. Klicka på E på egenskapsnamnet för att ta bort appen från en tagg eller molnhubb, eller ta bort gruppåtkomst.
 4. Klicka på Tillämpa.

Den publicerade appen är nu i de valda molnhubbarna med valda taggar.

Om distributionsreglerna som ställts in av din Qlik Sense-administratör fastställer att distribution krävs distribueras appen till molnhubben. Appen kommer att vara tillgänglig med taggarna som specificeras av samlingarnas anpassade appegenskaper.

Observera:

Beroende på appens storlek kan det ta några minuter innan den visas i molnhubben.

Ta bort en tagg från en app

Gör följande:

 • Högerklicka på en app i Qlik Sense Enterprise-hubben och välj Hantera egenskaper. Klicka på E på taggarna och klicka sedan på Använd.

Appen tas bort från de valda taggarna.