Gå till huvudinnehåll

Exportera en visualisering

Du kan exportera visualiseringar som bilder eller PDF-filer.

Exportera visualiseringar från skrivbordsenheter

Exportera som en bild

Gör följande:

 1. Högerklicka på den visualisering som du vill exportera.

 2. På snabbmenyn väljer du Exportera som en bild.

  Dialogrutan Bildinställningar visas.

 3. Välj att behålla Aktuella inställningar eller att ändra dem med hjälp av alternativen under Anpassa.
  • Om du väljer Aktuell visas bredd och höjd på originaldiagrammet och skärmupplösningen i dpi. Du kan välja mellan utdataformaten .png och .jpeg med hjälp av listrutan Typ av fil.
  • Du kan anpassa dimensioner och upplösning för den exporterade bilden genom att klicka på Anpassad:

   Om du vill ställa in bredd eller höjd för en ny bild klickar du på + eller - för att öka respektive minska bredden och höjden på motsvarande sätt. Du kan också skriva in ett exakt värde. Minimivärdet är 8 pixlar och maxvärdet är 2 000 pixlar.

   Om du vill ställa in en ny bildupplösning klickar du på + eller - på sidorna för Upplösning (dpi) för att öka respektive minska upplösningen. Du kan också skriva in ett exakt värde. Minimivärdet är 72 dpi och maxvärdet är 300 dpi.

 4. Klicka på Exportera om du vill börja skapa bilden.

Metodtips

Här är några tips som hjälper dig att exportera en visualisering till en bild.

 • Maxstorlek för en bild som kan exporteras är 2 000 × 2 000 pixlar. Om exporten skulle resultera i en större bild måste du minska dess storlek under Anpassat.
 • Om du vill bevara bildförhållandet måste du ändra Bredd (pixlar) och Höjd (pixlar) i enlighet med detta.
 • Om du ökar bildens upplösning måste du öka bredden och höjden i samma förhållande för att bibehålla bildens storlek.

Exportera till PDF

Gör följande:

 1. I snabbmenyn väljer du Exportera till PDF.

  Dialogrutan PDF-inställningar visas.

 2. Välj Pappersstorlek genom att bläddra ned till motsvarande listruta och klicka på den valda storleken.
 3. Du kan öka eller minska Upplösning (dpi) genom att klicka på + eller - . Du kan också skriva in ett exakt värde. Minimivärdet är 72 dpi och maxvärdet är 300 dpi.
 4. Välj Orientering genom att välja knappen Stående eller Liggande.
 5. I alternativet Bildförhållande kan du välja:
  • Behåll aktuell storlek för att infoga visualiseringen i en PDF utan att ändra dess storlek. Om PDF-filen blir mindre än visualiseringen kommer den att beskäras.
  • Anpassa till sida, utan att behålla bildförhållande ändrar höjd och bredd av visualiseringen så att den fyller hela sidan. Bildförhållandet förändras då i enlighet med detta.
 6. Klicka på Exportera om du vill börja skapa bilden.

Tips: Om du vill skapa en papperskopia av visualiseringen kan du skriva ut PDF-filen.

Exporterar visualiseringar från mobila enheter

Du kan också exportera visualiseringar från din mobila enhet.

Observera: På Android-enheter startar hämtningen av den exporterade visualiseringen på en ny flik. Om servern inte har ett betrott certifikat visas en säkerhetsvarning istället för en uppmaning att hämta.

Exportera till PDF

När du exporterar från mobila enheter är export till PDF standardalternativet.

Gör följande:

 1. Tryck på den visualisering som du vill exportera för att zooma in den.
 2. Klicka på Menu och välj Exportera.

  Behåll standardalternativet PDF i listrutan Välj typ av fil.

 3. Välj Pappersstorlek genom att bläddra ned till motsvarande listruta och klicka på den valda typen.
 4. Välj Orientering genom att klicka på Stående eller Liggande.
 5. Klicka på Exportera för att börja skapa en PDF-fil.
 6. Om du vill hämta PDF:en klickar du på länken Klicka här för att hämta din PDF-fil.

Exportera som en bild

Gör följande:

 1. Tryck på den visualisering som du vill exportera för att zooma in den.
 2. Klicka på Menu och välj Exportera.

 3. Öppna listrutan Välj typ av fil och klicka på PNG eller på JPEG för att välja önskat bildformat.
 4. Klicka på Exportera om du vill börja skapa bilden.

 5. Om du vill hämta bilden klickar du på länken Klicka här för att hämta din bildfil.

Begränsningar

 • Enbart den synliga delen av visualiseringen kommer att exporteras. Om du till exempel exporterar en tabell som har bläddringslister får du inte hela tabellen. Du får en bild som visar bläddringslisterna och det fönsterområde de specificerar.
 • Följande typer av objekt kan inte exporteras:

  • Filterrutor
  • Arkrubriker
  • Widgetar
 • Du kan exportera ett visualiseringstillägg (anpassat objekt) om visualiseringstillägget och säkerhetsreglerna för din installation tillåter det.