Gå till huvudinnehåll

Modifierare

Mått är beräkningar som baseras på fält, till exempel Sum(Cost). Du kan använda modifierare för att ändra hur måttet beräknas över de tillgängliga dimensionerna. Du kan till exempel låta värdena för ett mått ackumuleras över en eller två dimensioner eller beräkna genomsnittet för ditt mått över ett visst antal steg.

Vilka visualiseringar har modifierare?

jämföra visualiseringar
Visualisering Ackumulering Differens Glidande medelvärde
Stapeldiagram Ja Ja Ja
Kombinationsdiagram Ja Ja Ja
Linjediagram Ja Ja Ja
Tabell Ja Ja Ja

Ackumulering

Ackumuleringsmodifieraren gör det möjligt att ackumulera värden för dina mått över en eller två dimensioner. Ackumulering av värden gör det enkelt att visualisera hur effekten av måttet byggs upp över en dimension.

I nedanstående kombinationsdiagram ackumuleras staplar och linjer över tiden.

 

Ett kombinationsdiagram där linjen visar den ackumulerade vinstmarginalen och staplarna visar de ackumulerade försäljningssiffrorna.

Syntax:  

RangeSum(Above {$M,0,Steps})

Differens

Differensmodifieraren gör det möjligt att visualisera skillnaden mellan konsekutiva värden för ett mått över en eller två dimensioner och är användbar för att visualisera förändringar i riktning för grupperade data.

I nedanstående stapeldiagram visas alla nedgångar i årsvinsten under en tioårsperiod som negativa staplar.

 

Ett stapeldiagram som visar vinstdifferenser från ett år till nästa.

Bar chart with grouped bars.

Syntax:  

$M - Above($M)

Glidande medelvärde

Modifieraren för glidande medelvärde visar de genomsnittliga värdena för ett mått under en viss period. Använd den för att filtrera ut åtgärden från kortsiktiga värdeväxlingar. Du kan ändra antalet steg som genomsnittet avser, beroende på i hur stor utsträckning du vill att modifieraren ska följa förändringar i dina data. Ett glidande medelvärde används oftast med tidsseriedata för att framhäva trender eller cykler på längre sikt.

I nedanstående linjediagram visas glidande medelvärden med två olika differensintervall, ett med 20 steg och ett med det fullständiga intervallet.

 

Ett linjediagram som visar priset för en produkt under en femmånadersperiod.

Bar chart with grouped bars.

Syntax:  

RangeAvg(Above {$M,0,Steps})