Gå till huvudinnehåll

Välja hierarkiska data från Qlik DataMarket

PÅ DEN HÄR SIDAN

Välja hierarkiska data från Qlik DataMarket

Många Qlik DataMarket-datauppsättningar innehåller dimensioner och mått som är hierarkiskt strukturerade. DataMarket-datauppsättningar som är hierarkiskt strukturerade innehåller hierarkier på två respektive tre nivåer. Hur urval görs i de här hierarkierna beror på vilka data som finns på varje nivå.

Välja över- och underordnade grenar

I en del hierarkier kan urval göras på alla nivåer. Datauppsättningen Selected development indicators innehåller exempelvis dimensionen Geographical area med tre nivåer.

Datauppsättningen Selected development indicators innehåller exempelvis dimensionen Geographical area med tre nivåer.

Selected development indicators displayin one dimension with three levels.

 

Ett urval från antingen World, Region eller Country är giltigt i sig självt. Ett urval som innefattar den högsta nivån gör att samtliga data för regioner och länder laddas, även om specifika regioner och länder också har valts. Men om en region är vald i sig själv laddas enbart denna region av världen.

Om du väljer både World och North America visas världsdata fristående från North America-data.

Om du väljer Canada under Country visas separata data för världen, regionen North America och Canada.

Om du väljer Canada under Country men inte North America laddas inte aggregerade data för North America. Enbart data för Canada laddas för regionen North America.

Välja överordnade grenar som inte innehåller några data

I en del datauppsättningar innehåller den överordnade grenen i en hierarki inga data. Överordnade grenar utan data är markerade med kryssrutor med brutna linjer, som i datauppsättningen US social characteristics (by state).

US Social characteristics (by state) innehåller tre överordnade grenar utan data; Ancestry, Disability status of the civilian noninstitutionalized population and Educational attainment.

Select data to load view displaying parent branches with no data, indicated by check boxes with broken lines.

När det överordnade fältet väljs, väljs automatiskt de underordnade grenarna också. Om du vill välja några av de underordnade grenarna istället för alla, kan du antingen avmarkera enskilda fält i det automatiska urval som gjorts, eller välja enskilda fält utan att välja det överordnade fältet.