How can I debug if there are log entries missing in the database?

Possible cause  

Some log messages are missing in the database.

Proposed action  

Turn on error logging in the QlikCentralizedLogging.config file to enable all log file messages to be collected.

Gör följande:

  1. Go to C:\ProgramData\Qlik\Sense\Log\QlikCentralizedLogging.config.

  2. Change the value of the following line to "True":

    <"DllErrorLoggingEnabled" value="False" />

  3. Restart the Qlik Logging Service.

  4. Go to C:\ProgramData\Qlik\Sense\Log.

  5. Open the file named <hostname>.Qlik.Sense.Logging.DLL.Errors.

  6. Monitor this file for errors generated due to Qlik Logging Service issues.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?