Troubleshooting - database not configured for IP address or range

If you find the following error message in the installation logs: "psql: FATAL: no pg_hba.conf entry for host [ipv4 or ipv6]", it means the database needs to be configured.

Possible cause  

The database is not configured to allow connection from that IP address or range.

Proposed action  

Add an IP address or range in the Shared Persistence configuration file, see Shared persistence configuration file syntax, or in the installation UI, see step 9 in Installing Qlik Sense

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?