The database is unavailable, how do I find the Qlik logging service files

Possible cause  

The database is temporarily unavailable.

Proposed action  

  1. Check that all the Qlik Sense services are running. If the Qlik Sense Repository Database service has stopped, then try to restart it.
  2. Check the log files for possible errors. The repository logs will indicate if there are any start-up problems. In Qlik Sense, navigate to C:\ProgramData\Qlik\Sense\Log to view the log files.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?