Cannot read or write to the logging database

You have installed Qlik Sense successfully, but you cannot connect to the logging database.

Possible cause  

You used a password that contains characters from mixed character sets. The log writer and log reader password cannot handle all mixed characters.

Proposed action  

  1. Uninstall Qlik Sense and select Remove Qlik Sense certificates and data folders at the end of the installation.
  2. Reinstall using a password with characters from the same character set .

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?