Cannot find the repository database superuser password

Possible cause  

In your Qlik Sense installation, you cannot find your repository database superuser password.

Proposed action  

You can find the repository database superuser password using the Connection String Editor which is included in the Qlik Sense diagnostic tools.

To open the Connection String Editor:

  1. Navigate to C:\Program Files\Qlik\Sense\Repository\Util\QlikSenseUtil and double-click the QlikSenseUtil.exe file.
  2. In the LogOnForm screen, enter the database user and password that you used during the Qlik Sense installation.
  3. In the Diagnostics Tool, click the Connection String Editor tab.
  4. In the Connection String Editor click Read to see the encrypted connection string.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?