The Qlik Sense Mobile app encounters a network error and must close

Possible cause  

If your Qlik Sense Mobile app was deployed using the VMware Tunnel for per-app VPN security, and the per-app VPN is later disabled in the iOS Settings, the following error will appear the next time the Qlik Sense Mobile app is launched:

The Qlik Sense Mobile app has encountered a network error and must stop. Restart the mobile app.

Proposed action  

Ensure that the VMware Tunnel is enabled on your device.

Do the following:

  1. On your iOS device, go to Settings > VPN > VMware Tunnel > Connect On Demand and toggle it on.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?