Maximum number of trusted root certificates

When a Qlik Sense service starts, it checks the number of trusted root certificates on the machine where it is running. If there are more that 300 certificates on the machine, warning messages containing the following information are logged:

  • There are too many root certificates for the service to trust.
  • The Microsoft Windows operating system will truncate the list of certificates during the Transport Layer Security (TLS) handshake.

If the Qlik Sense root certificate (<host-machine>-CA) that the Qlik Sense client certificate belongs to is deleted from the list of certificates because of the truncation, the service cannot be authenticated.

To manually view the root certificates on a machine, open the Microsoft Management Console (MMC) and go to Certificates (Local Computer)>Trusted Root Certification Authorities.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?