Built-in log4net appenders

In addition to the Qlik Sense custom appender, QSRollingFileAppender, the log4net framework comes with a set of built-in predefined appenders that also can be used in the local log configuration file, LocalLogConfig.xml:

 • AdoNetAppender
 • AnsiColorTerminalAppender
 • AspNetTraceAppender
 • ColoredConsoleAppender
 • ConsoleAppender
 • EventLogAppender
 • FileAppender
 • NetSendAppender
 • RemoteSyslogAppender
 • RemotingAppender
 • RollingFileAppender
 • SmtpAppender
 • SmtpPickupDirAppender
 • TelnetAppender
 • UdpAppender

Each appender has its own set of parameters to control the output.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?