Performing a silent repair

You can silently repair the current Qlik Sense installation. All setup options that are available in the user interface of the installer can be performed with silent operations.

Gör följande:

  1. Select Start > All Programs > Accessories > Command Prompt.

    The Command Prompt window is displayed.

  2. In the Command Prompt window, navigate to the folder containing the Qlik_Sense_setup.exe file.

  3. Enter Qlik_Sense_setup.exe followed by the silent installation syntax preferred.

Syntax

Qlik_Sense_setup.exe [-silent] [-repair] {-log "path\filename"}
Qlik_Sense_setup.exe -? or -h Brings up the on-screen silent setup help.

Commands

-silent (or -s) Trigger the silent mode (mandatory).
-repair Repair the product silently.
-log (or -l)

Log file directory and log file name.

Observera: The user must have access to this directory.

If this option is not defined, the log file will be stored with the default name in the default location.

Example:  

This example shows how to silently repair the Qlik Sense installation.

Qlik_Sense_setup.exe -s -repair

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?