Qlik Sense deployments in a multi-cloud environment

Once you have installed Qlik Sense Enterprise for Windows, you can set up a multi-cloud environment. To do this, connect your Qlik Sense Enterprise for Windows to a cloud hub on:

  • Qlik Sense Enterprise for elastic deployments, which supports deployment to public or private clouds on a customer-managed infrastructure
  • Qlik Cloud Services, where Qlik manages the infrastructure

You can set up one of each of these deployments to connect to a single Qlik Sense Enterprise for Windows. Once your multi-cloud deployment is configured, you can distribute Qlik Sense apps that you create in Qlik Sense Enterprise for Windows to the cloud for consumption.

To set up your deployment to connect to Qlik Cloud Services, see Qlik Sense deployments to Qlik Cloud Services.

To set up your deployment to connect to Qlik Sense Enterprise for elastic deployments, see Qlik Sense Enterprise for elastic deployments.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?