Starting the Monitoring apps from the QMC

The apps for operations and license monitoring are started by going to the QMC start page. The Monitoring apps are accessed from the Monitoring apps link under GOVERNANCE in the navigation panel.

Gör följande:

  1. Start the QMC.

  2. Allocate user access to users who will use QMC apps or allocate login access to groups whose users can use apps with login passes.
  3. Click the Monitoring apps link under GOVERNANCE in the navigation panel.

    This takes you to the Monitoring apps stream where you can start the individual apps.

Observera: The first time the Monitoring apps are started, they may not contain data to display because they have not yet been reloaded. In the case of the License Monitor, it has no data until at least one license token has been allocated or an access denial has taken place, so it might display no data even if it has been reloaded. To get fresh data for the apps before their next scheduled reload, return to the Apps overview in the QMC and click More actions > Reload now.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?