QlikWorld 2020 – global konferens. Kom och upptäck hur du utnyttjar dina data på bästa sätt. Agera nu. Registrera dig nu och spara.

Using Additional LDAP filter to retrieve specific users

You can create a user directory connector that will retrieve only specific users when synchronizing with user directories. To achieve this you use the property Additional LDAP filter when creating a new GenericLDAP or Active Directory user directory connector.

Example:  

Enter a query in the Additional LDAP filter text field found in the Advanced property group. For example, you might want to import:

  • all users named John: (&(objectClass=user)(name=John*))
  • a specific user: (&(objectClass=user)(sAMAccountName=userid))
  • more than one specific users: (&(objectCategory=person)(objectClass=user)(|(sAMAccountName=userid)(sAMAccountName=userid)))

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?