Precedent based learning for insight advisor

Insight advisor can analyze an app to see how fields are used to create charts. The Qlik Precedents Service analyzes apps whenever insight advisor is opened in the app. The service examines the use of data fields and master items in charts. This teaches insight advisor precedents for making aggregations, dimensions, and measures for the data model of the app. In unpublished apps, insight advisor can use precedents learned from published apps and from user feedback in the app.

App analysis does not examine the data in fields, only the data tables and field names and how they are used. App analysis is enabled for all published apps with insight advisor. You can disable insight advisor in a published app if you do not want insight advisor to learn precedents from that app.

For information on disabling insight advisor, see Creating visualizations from your data using insight advisor.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?