Managing data connections and extensions

Data connections

Data connections enable you to select and load data from a data source. All data connections are managed centrally from the QMC. Data connections are created in the Qlik Sense data load editor. The user who creates a data connection automatically becomes the owner of that connection and is by default the only user who can access the data connection. The data connection can be shared with others through security rules defined in the QMC.

When you import an app developed on Qlik Sense Desktop, existing data connections are imported to the QMC. When you export an app from a server, existing data connections are not exported with the app.

Observera: If the name of a data connection in the imported app is the same as the name of an existing data connection, the data connection will not be imported. This means that the imported app will use the existing data connection with an identical name, not the data connection in the imported app.

Analytic connections

Med analytiska kopplingar kan du integrera extern analys med business discovery. En analytisk koppling utökar de uttryck du kan använda i laddningsskript och diagram genom att anropa en extern beräkningsmotor (beräkningsmotorn fungerar då som ett komplement på serversidan (SSE)). Du kan till exempel skapa en analytisk koppling till R och använda statistiska uttryck när du laddar data.

Extensions

Extensions can be several different things: A widget library, a custom theme, or a visualization extension, used to visualize data, for example, in an interactive map where you can select different regions.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?