Managing QMC resources

The administration of a Qlik Sense environment includes managing and handling the following: 

  • Licenses
  • Apps: publishing, duplicating, reloading, importing, deleting
  • Streams
  • Data connections and extensions
  • Users: synchronizing, access types, ownership, admin roles, inactivating, deleting
  • Tasks and triggers
  • Nodes and services
  • Custom properties and tags

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?