QlikWorld 2020 – global konferens. Kom och upptäck hur du utnyttjar dina data på bästa sätt. Agera nu. Registrera dig nu och spara.

Editing an analytic connection

Med analytiska kopplingar kan du integrera extern analys med business discovery. En analytisk koppling utökar de uttryck du kan använda i laddningsskript och diagram genom att anropa en extern beräkningsmotor (beräkningsmotorn fungerar då som ett komplement på serversidan (SSE)). Du kan till exempel skapa en analytisk koppling till R och använda statistiska uttryck när du laddar data.

Gör följande:

 1. Select Analytic connections on the QMC start page or from the StartS drop-down menu to display the overview.

 2. Select the analytic connections that you want to edit and click Edit in the action bar.

 3. Edit the properties.

 4. Property Description
  Name

  Name of the analytic connection. Must be unique. Mapping/alias to the plugin that will be used from within the expressions in the app using the plugin functions, for example, SSEPython for a Python plugin or R for an R plugin.

  Host

  Host of the analytic connection, for example, localhost if on the same machine or mymachinename.qlik.com if located on another machine.

  Port Port to use when connecting.
  Certificate file path

  The full path to the certificate. The path should point to the folder containing both the client and server certificates and keys. This path just points to the folder where the certificates are located. You have to make sure that they are actually copied to that folder. The names of the three certificate files must be the following: root_cert.pem, sse_client_cert.pem, sse_client_key.pem. Only mutual authentication (server and client authentication) is allowed.

  Observera: It is optional to set the certificate file path, but the connection is insecure without a path.
  Reconnect timeout (seconds) Default value: 20
  Request timeout (seconds) Default value: 0
 5. Click Apply in the action bar to save the analytic connection.

 6. Successfully updated is displayed at the bottom of the page.

Observera: Changes made to the settings in the QMC will override the settings in the Settings.ini file.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?