Creating an analyzer access rule

An analyzer access rule defines which users who have analyzer access to streams and apps.

Gör följande:

  1. Select License management on the QMC start page or from the StartS drop-down menu to display the overview.

  2. Select Analyzer access rules in the panel to the right.
  3. Click P Create new in the action bar.

  4. Edit the properties.

  5. Click Apply to create and save the user access rule.

    Successfully added is displayed at the bottom of the page.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?