QlikWorld 2020 Global Conference. Join us to discover how to get the most from your data. Act fast. Register now and save.

Creating an analytic connection

Med analytiska kopplingar kan du integrera extern analys med business discovery. En analytisk koppling utökar de uttryck du kan använda i laddningsskript och diagram genom att anropa en extern beräkningsmotor (beräkningsmotorn fungerar då som ett komplement på serversidan (SSE)). Du kan till exempel skapa en analytisk koppling till R och använda statistiska uttryck när du laddar data.

Gör följande:

  1. Select Analytic connections on the QMC start page or from the StartS drop-down menu to display the overview.

  2. Click P Create new in the action bar.

  3. Edit the properties.

  4. Click Apply in the action bar to create and save the analytic connection.

    Successfully added is displayed at the bottom of the page.

Observera: Changes made to the settings in the QMC will override the settings in the Settings.ini file.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?