Skapa en visualisering med ett anpassat objekt

Du kan förbättra dina appar med anpassade objekt. Anpassade objekt som är tillgängliga är:

Du hittar anpassade objekt på resurspanelen under g Anpassade objekt när du redigerar ett ark.

Du kan bygga egna visualiseringskomplement och widgetar i Dev Hub.

Lägga till ett anpassat objekt i ett ark

Du börjar skapa en visualisering genom att dra ett visualiseringskomplement eller en widget till ett ark.

Gör följande:

 1. Klicka på @Redigera i verktygsfältet.

 2. Klicka på g i panelen till vänster när du vill expandera anpassade objekt.
 3. Dra ett visualiseringskomplement eller en widget till arket.

  Du kan antingen släppa det på en tom plats på arket, halvera ytan för en befintlig visualisering eller ersätta en befintlig visualisering.

  Tips: Om du dubbelklickar på ett anpassat objekt läggs det till på arket direkt.
 4. Du kan ändra inställningar som krävs för det anpassade objektet i egenskapspanelen. Inställningar som krävs definieras av komplementets utvecklare. Det kan handla om dimensioner, mått eller andra inställningar.

Du har nu en färdig visualisering som du kan börja använda när du utforskar data i appen.

Begränsningar för visualiseringskomplementspaket kommer från Qlik

När du använder visualiseringskomplement från ett komplementpaket från Qlik finns det några begränsningar jämfört med inbyggda visualiseringar, som stapeldiagram.

 • Visualiseringens användargränssnitt är inte lokaliserat till det språk som Qlik Sense använder.
 • För närvarande stöds inte läsriktningen höger till vänster.
 • För närvarande stöds inte hjälpmedelsfunktioner.
 • Migrering till framtida inbyggda visualiseringar med liknande funktioner stöds inte.
 • Qlik NPrinting stöds inte.
 • Export till bild, PDF eller Excel stöds inte.
 • Det går inte att använda visualiseringar som skapats med ett komplement i en berättelse.
 • Qlik Sense Mobile stöds inte.
 • Parallella tillstånd stöds inte.
Observera: Det går inte att redigera visualiseringskomplement från ett komplementpaket från Qlik med Dev Hub.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?