Komplementet Visa/dölja-behållare

Visa/dölja-behållaren är ett visualiseringskomplement som gör att du kan visa eller dölja en originalvisualisering baserat på villkor. Det ingår i Dashboard bundle.

Användning

Visa/dölja-behållaren är användbar när du vill visa olika visualiseringar baserat på till exempel:

  • Vilken användare som använder diagrammet.
  • Värdet på en variabel.
  • Möjligt antal värden i ett fält, genom att använda funktionen GetPossibleCount() i villkorsuttrycket.

Skapa en visa/dölja-behållare

Du kan skapa en visa/dölja-behållare på arket som du redigerar. Du måste ha minst två originalvisualiseringar som du har skapat.

Gör följande:

  1. Gå till resurspanelen, under Anpassade objekt > Dashboard bundle, och dra ett Show/hide container-objekt till arket.
  2. Klicka på Add Visualization under Visualizations i egenskapspanelen.
  3. Väl en originalvisualisering i Master Object.

  4. Lägg till ett visningsvillkor i diagrammet i Show Condition for Chart. Vanligtvis använder du en If()-funktion.

    if - skript- och diagramfunktion

  5. Lägg till en annan visualisering med ett annat visningsvillkor.

Du kommer nu att ha två visualiseringar i Visualizations. Om villkoret för ett diagram resulterar i 1 visas det och om det resulterar i 0 döljs det. Behållaren kan endast visa ett diagram, så om båda villkoren är 1 visas det första. Om alla diagramvillkor är 0 döljs alla diagram.

Begränsningar

Information om allmänna begränsningar finns i Begränsningar för visualiseringskomplementspaket kommer från Qlik.

Du kan inte använda en originalvisualisering som innehåller en visa/dölja-behållare inuti en annan visa/dölja-behållare.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?