Dashboard bundle

Dashboard bundle är en uppsättning visualiseringskomplement som du kan använda för att förbättra navigering och urval i din Qlik Sense-app. Den finns tillgänglig under Anpassade objekt i resurspanelen om du valde att installera den under installationen av Qlik Sense.

Följande komplement ingår:

Begränsningar

När du använder visualiseringskomplement från ett komplementpaket från Qlik finns det några allmänna begränsningar jämfört med inbyggda visualiseringar, som stapeldiagram. Mer information finns i Skapa en visualisering med ett anpassat objekt.