Formatera former på en sida

I verktygsfältet för form-formatering kan du välja mellan följande alternativ:

  • Färg

Ändra färg på en form

Gör följande:

  1. I storytelling-vyn klickar du på den form du vill formatera.

    Ett verktygsfält med färgalternativ visas.

  2. Klicka på färgrutan i verktygsfältet.

    En färgpalett visas.

  3. Klicka på en färg.

  4. Klicka utanför formen.

Färgen appliceras på formen.

See also: