Arbetskatalog

Om du refererar till en fil i en skriptsats och sökvägen utelämnas så söker Qlik Sense efter filen i följande ordning:

  1. Katalogen som anges av en Directory-sats (stöds endast i bakåtkompatibelt skriptläge).

    Directory

  2. Om det inte finns någon Directory-sats söker Qlik Sense i arbetskatalogen.

Behörighetskontroll för filsystem

Qlik Sense Desktop-arbetskatalog

I Qlik Sense Desktop är arbetskatalogen C:\Users\{user}\Documents\Qlik\Sense\Apps.

Qlik Sense-arbetskatalog

I en Qlik Sense-serverinstallation anges arbetskatalogen i Qlik Sense Repository Service. Som standard är det C:\ProgramData\Qlik\Sense\Apps. Se hjälpen till Qlik Management Console för mer information.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?