Systemfält

Förutom att extrahera fält från datakällan skapar Qlik Sense även systemfält. Dessa börjar alla med "$" och kan visas som vanliga fält i en visualisering som en filterruta eller en tabell. Systemfält skapas automatiskt när du laddar data, och de används framför allt som en hjälp vid appdesign.

Tillgängliga systemfält

Följande systemfält är tillgängliga:

Tillgängliga systemfält
Systemfält Beskrivning
$Table Innehåller alla tabeller som är laddade.
$Field Innehåller alla fält i tabellerna som är laddade.
$Fields Innehåller antalet fält i varje tabell.
$FieldNo Innehåller fältens plats i tabellerna.
$Rows Innehåller antalet rader i tabellerna

Inga av systemfälten kan manipuleras i skriptet.

Använda systemfält i en visualisering

Systemfältdata är associerade. Om du exempelvis lägger till två filterrutor, en med $Table och en med $Field, och väljer en tabell, kommer filterrutan $Field att visa fälten i den valda tabellen som möjliga värden.

Systemfälten är inte inkluderade i fältlistorna i resurspanelen. De är inkluderade i uttrycksredigeraren. Om du vill använda ett systemfält i resurspanelen måste du referera till det genom att skriva in det manuellt.

Example: I en dimension i resurspanelen

=$Field

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?