Len - skript- och diagramfunktion

Len() returnerar längden för indatasträngen.

Syntax:  

Len(text)

Return data type: heltal

 

Hjälpte den här informationen?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?