LTrim - skript- och diagramfunktion

LTrim() returnerar strängen rensad på inledande blankstegstecken.

Syntax:  

LTrim(text)

Return data type: sträng

Hjälpte den här informationen?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?