Fractile - skriptfunktion

Fractile() hittar värdet som motsvarar den fraktil (-kvantilen) för aggregerade data i uttrycket över ett antal poster som definieras av en group by-sats.

Syntax:  

Fractile(expr, fraction)

Return data type: numeriska

Arguments:  

Argument Beskrivning
expr Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.
fraction Ett tal mellan 0 och 1 som motsvarar den fraktil (kvantil uttryckt som bråkdel) som ska beräknas.

Examples and results:  

Lägg till exempelskriptet i appen och kör det. Lägg sedan till åtminstone de fält som listas i resultatkolumnen till ett ark i din app för att se resultatet.

Exempel Resultat

Table1:

crosstable LOAD recno() as ID, * inline [

Observation|Comparison

35|2

40|27

12|38

15|31

21|1

14|19

46|1

10|34

28|3

48|1

16|2

30|3

32|2

48|1

31|2

22|1

12|3

39|29

19|37

25|2 ] (delimiter is '|');

 

Fractile1:

LOAD Type,

Fractile(Value,0.75) as MyFractile Resident Table1 Group By Type;

 

I en tabell med dimensionerna Type och MyFractile blir resultaten av Fractile()-beräkningarna i dataladdningsskriptet:

Type MyFractile

Comparison 27.5

Observation 36