Correl - skriptfunktion

Correl() returnerar den aggregerade korrelationskoefficienten för en serie koordinater, representerade av parvisa tal i x-expression och y-expression itererade över ett antal poster enligt vad som definierats i en group by-sats.

Syntax:  

Correl(value1, value2)

Return data type: numeriska

Arguments:  

Argument Beskrivning
value1, value2 Uttrycken eller fälten som innehåller de två stickprovsuppsättningarna för vilka korrelationskoefficienten ska mätas.

Limitations:  

Textvärden, NULL-värden och saknade värden i någon eller båda delarna av ett datapar resulterar i att hela dataparet ignoreras.

Examples and results:  

Lägg till exempelskriptet i appen och kör det. Lägg sedan till åtminstone de fält som listas i resultatkolumnen till ett ark i din app för att se resultatet.

Exempel Resultat

Salary:

Load *, 1 as Grp;

LOAD * inline [

"Employee name"|Gender|Age|Salary

Aiden Charles|Male|20|25000

Brenda Davies|Male|25|32000

Charlotte Edberg|Female|45|56000

Daroush Ferrara|Male|31|29000

Eunice Goldblum|Female|31|32000

Freddy Halvorsen|Male|25|26000

Gauri Indu|Female|36|46000

Harry Jones|Male|38|40000

Ian Underwood|Male|40|45000

Jackie Kingsley|Female|23|28000

] (delimiter is '|');

 

Correl1:

LOAD Grp,

Correl(Age,Salary) as Correl_Salary Resident Salary Group By Grp;

 

I en tabell med dimensionen Correl_Salary visas resultatet av Correl()-beräkningen i dataladdningsskriptet: 0.9270611

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?