Date#

- skript- och diagramfunktion

Date# utvärderar ett uttryck som ett datum i det format som har angetts i det andra argumentet, om så är tillämpligt.

Syntax:  

Date#(text[, format])

Return data type: dual

Arguments:   

Argument Beskrivning
text

Textsträngen som ska utvärderas.

format

En sträng som beskriver formatet på den sträng som ska utvärderas. Om datumformatet utelämnas används det datumformat som är inställt i systemvariablerna i dataladdningsskriptet eller operativsystemet.

Förutsättningar för tal- och tidsformat

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?