Date - skript- och diagramfunktion

Date() formaterar ett uttryck som ett datum med hjälp av formatet som har ställts in i systemvariablerna i dataladdningsskriptet eller operativsystemet, eller i en formatsträng, om så är tillämpligt.

Syntax:  

Date(number[, format])

Return data type: dual

Arguments:  

Argument Beskrivning
number Talet som ska formateras.
format En sträng som beskriver formatet på den sträng som blir resultatet. Om ingen formatsträng anges används det datumformat som har definierats i systemvariablerna i dataladdningsskriptet eller operativsystemet.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?