GetFolderPath - skriptfunktion

Funktionen GetFolderPath returnerar värdet av funktionen Microsoft Windows SHGetFolderPath. Den här funktionen tar som indata namnet på en Microsoft Windows -mapp och returnerar den fullständiga sökvägen till mappen.

Observera: Funktionen stöds inte i standardläget. Se Behörighetskontroll för filsystem

Syntax:  

GetFolderPath(foldername)

Arguments:  

Argument Beskrivning
foldername

Namnet på mappen Microsoft Windows.

Mappnamnet får inte innehålla några blanksteg. Eventuellt blanksteg i mappnamnet som syns i Windows Explorer ska tas bort från mappnamnet.

Exempel:

MyMusic

MyDocuments

Examples and results:  

Målet med det här exemplet är att få fram sökvägarna till Microsoft Windows följande MyMusic, MyPictures och Windows-mappar: Lägg till exempelskriptet i appen och ladda om den.

LOAD GetFolderPath('MyMusic') as MyMusic, GetFolderPath('MyPictures') as MyPictures, GetFolderPath('Windows') as Windows AutoGenerate 1;

 

När appen laddas om läggs fälten MyMusic, MyPictures och Windows till i datamodellen. Varje fält innehåller sökvägen till den mapp som har definierats i indata. Exempel:

  • C:\Users\smu\Music for the folder MyMusic
  • C:\Users\smu\Pictures for the folder MyPictures
  • C:\Windows for the folder Windows

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?