QlikWorld 2020 – global konferens. Kom och upptäck hur du utnyttjar dina data på bästa sätt. Agera nu. Registrera dig nu och spara.

RowNo - skriptfunktion

Denna funktion returnerar ett heltal som anger den aktuella radens placering i den resulterande interna Qlik Sense-tabellen. Första raden får nummer 1.

Syntax:  

RowNo( [TOTAL])

 

I motsats till RecNo( ), som räknar posterna i rådatatabellen, räknar RowNo( )-funktionen inte poster som uteslutits av where-tillägg och börjar inte om på 1 när rådatatabeller konkateneras med varandra.

Observera: Om du använder föregående load, det vill säga ett antal LOAD -flervärdessatser som läses från samma tabell kan du bara använda RowNo( ) i den översta LOAD -satsen. Om du använder RowNo( ) i de följande LOAD -satserna returneras 0.

Example: Dataladdningsskript

Laddning av rådatatabell

Tab1: LOAD * INLINE [A, B 1, aa 2,cc 3,ee]; Tab2: LOAD * INLINE [C, D 5, xx 4,yy 6,zz];
 

Laddar post och radnummer för markerade rader:

QTab:

LOAD *,

RecNo( ),

RowNo( )

resident Tab1 where A<>2;

 

LOAD

C as A,

D as B,

RecNo( ),

RowNo( )

resident Tab2 where A<>5;

 

//We don't need the source tables anymore, so we drop them

Drop tables Tab1, Tab2;

Resultatet blir en intern tabell i Qlik Sense:

A B RecNo( ) RowNo( )

1

aa

1

1

3

ee

3

2

4

yy

2

3

6

zz

3

4

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?