Steg-för-steg – Ta bort en app från samlingarna.

Det här exemplet tar dig genom hur du tar bort en app från molnhubbsamlingar. I det här exemplet behövs inte den app du publicerade i samlingarna US och Sweden på molnhubbens molntjänst längre och måste tas bort från samlingarna. Du måste ta bort din app från samlingarna genom att ta bort samlingen och appens molnhubbsegenskaper.

Förutsättningar

Uppgifter

  • Flytta Beginner's tutorial till en annan ström.

Flyttar Beginner's tutorial till en annan ström

Gör följande:

  1. Högerklicka på Beginner's tutorial och välj Hantera egenskaper.
  2. Ta bort egenskaperna US, Sweden, collections och Försäljning genom att klicka på E på varje värde.
  3. Klicka på Tillämpa.

Appen tas bort från samlingarna. Du kan publicera samlingarna igen genom att lägga till anpassade egenskaper till appen igen.