Steg-för-steg – Publicera en app till en samling

Det här exemplet tar dig genom publiceringen av en app till en samling och visningen av den i dess samling. I det här exemplet använder din organisation både Qlik Cloud Services och Qlik Sense Enterprise för elastiska distributioner och har flera molnhubbar. Din administratör har angett egenskaper för både destinationssamlingarna och molnhubbarna. Du måste publicera din app till två samlingar på Qlik Cloud Services molnhubb som kallas molntjänster för din organisations försäljningsteam.

Förutsättningar

 • Din administratör har angett de distributionsregler som finns i Distributionsregler – exempel.
 • Du har en app att publicera. Det här exemplet använder appen Beginner's tutorial som finns i Börja med grunderna.
 • Du har åtkomst till molnhubben för att bekräfta att din app har publicerats till de valda samlingarna.

Uppgifter

 • Publicera Beginner's tutorial till samlingarna US och Sweden på molnhubben Qlik Cloud Services.

Publicera Beginner's tutorial till samlingarna US och Sweden.

Gör följande:

 1. Högerklicka på Beginner's tutorial och välj Publicera i din hubb.
 2. Välj en ström i listrutan Strömnamn.
 3. Klicka på Hantera.
 4. Välj distribution i listrutan och välj värdet värdtjänster för att välja hubben Qlik Sense Enterprise cloud.
 5. Välj collections i listrutan och värdena US och Sweden för att ange samlingarna.
 6. Välj groupswithaccess i listrutan och välj Försäljning för att ge grupperna behörighet.
 7. Klicka på Tillämpa.
 8. Klicka på Publicera.

Appen publiceras till strömmen. Qlik Sense kommer då att publicera till molnhubben molntjäns i samlingarna US och Sweden. Logga in på molnhubben för att bekräfta att appen är tillgänglig i samlingarna.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?