Bästa praxis och begränsningar för publicering av appar till samlingar

Appar som publiceras till samlingar har följande bästa praxis och begränsningar:

  • Appar som publiceras till samlingar är skrivskyddade. Samlingsanvändare kan inte göra ändringar i appen, som att skapa ark eller berättelser, privata eller för forum.
  • On-Demand-appar har inte stöd för samlingar.
  • Komplement stöds inte för appar publicerade i Qlik Cloud Services. Det går inte att öppna visualiseringskomplement i Qlik Cloud Services. Appkonsumenten får ett meddelande som anger att det inte gick att hitta visualiseringen.