Publicera till samlingar i molnhubben

Om du vill att dina appar ska vara tillgängliga för användare som inte har åtkomst till Qlik Sense Enterprise-hubben kan du publicera dem till samlingar i en molnhubb.

I en Qlik Sense-distribution som är aktiverad för mutimoln skapar Qlik Sense-administratören samlingar i molnhubben. Qlik Sense-administratören skapar strömmar för dina appar. Qlik Sense kopierar appen till molnhubben när du publicerar eller flyttar en app med en samling som valts i appegenskaperna till en ström med en distributionspolicy.

Samlingar

Samlingar är ett sätt att gruppera appar i molnhubben. Det finns offentliga och privata samlingar.

Apputvecklare med rätt behörighet kan publicera appar till offentliga samlingar. Samlingarna kan finnas i flera molnhubbar, beroende på din distribution. Appar i samlingar uppdateras alltid automatiskt när appen i strömmen uppdateras.

Konsumenter med rätt åtkomsträttigheter kan visa offentliga samlingar. Appkonsumenter kan interagera med apparna. De kan till exempel göra val i data. De kan dock inte uppdatera eller utveckla apparna vidare. De kan till exempel inte skapa ark, diagram eller berättelser. Appkonsumenter kan dela länkar till diagram i appar med urvalen de har gjort.

Appkonsumenter kan dessutom skapa privata samlingar för att organisera appar. En privat samling som skapats av appkonsumenter kan bara ses av dem själva.

Observera:

Din Qlik Sense-administratör kan ange ytterligare appegenskaper som krävs för att distribuera från strömmar till samlingar.

Strömmar och samlingar

Qlik Sense-administratören kan ha en distributionspolicy som distribuerar publicerade appar med appegenskaper som lagts till en eller flera samlingar i en molnhubb.

När en app publiceras till en ström i Qlik Sense Enterprise avgör distributionsregler vilka molnhubbar som kommer att få appen i sina samlingar. Du kan ange appegenskaper som kontrollerar destinationens molnhubb och samlingar när något publiceras i Qlik Sense Enterprise-hubben. Qlik Sense Enterprise kopierar appen från strömmen till samlingen närhelst du publicerar eller ändrar appegenskaper. Varje distributions destination kontrolleras av distributionsregler som hanteras av din Qlik Sense-administratör.

Appar kan bara publiceras till en ström, men till flera samlingar och molnhubbar.

Tips:

Din administratör kan se tiden för den senaste synkningen i strömmens egenskaper.

Beroende på vilken organisation du tillhör kanske du föredrar att flytta appar till en arkivström utan distributionspolicy istället för att att bara ta bort appen.

Appar i en samlinge kan ändras i Qlik Sense Enterprise-hubben, precis som appar i alla andra Qlik Sense Enterprise-strömmar. I Qlik Sense Enterprise-hubben. Du kan göra något av följande:

  • Kopiera appar i strömmen.
  • Publicera appen i strömmen igen.
  • Hantera anpassade appegenskaper
  • Redigera eller öppna appen i Publicerade.

I en app som är öppen i Qlik Sense Enterprise kan du:

  • Publicera och avpublicera personliga ark och berättelser.
  • Lägga till grundark och berättelser till berättelsen eller ta bort dem från appen.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?