Qlik Sense Mobile-app

Hämta och installera Qlik Sense Mobile-appen på din -enhet.

Qlik Sense Mobile-appen ansluter till en Qlik Sense Enterprise-server. När du är ansluten kan du visa Qlik Sense-appar och kombinationsprogram som din administratör gjort tillgängliga för dig. Du kan även hämta Qlik Sense-appar till din mobila enhet och använda dem när du inte är ansluten.

Observera: Hämtning av Qlik Sense-appar för åtkomst offline stöds för närvarande bara på Qlik Sense Mobile-appen för iOS.

Utforska Qlik Sense-exempelapparna som tillhandahålls på Qlik Sense-demoservern utan kostnad. För mer information om demoserven, se Qlik Sense-demoserver.

Installera Qlik Sense Mobile-appen

Hämta Qlik Sense Mobile-appen för din -enhet från Apple App Store eller Google Play Store.

Hämta på App Store

Kontakta din Qlik Sense-systemadministrator för instruktioner om hur du kopplar en Qlik Sense Mobile-app till en Qlik Sense Enterprise-server.

Information om systemkrav för Qlik Sense Mobile-appen finns i Systemkrav för Qlik Sense.

Terminologi

I en värld full av appar kan terminologin vara förvirrande. Observera följande:

  • Qlik Sense Mobile-app avser Qlik Sense-programvara som har utvecklats för iOS och Android.
  • Qlik Sense-app avser instrumentpanelen och datavisualiseringsprogram som du bygger i Qlik Sense.
  • Qlik Sense-kombinationsprogram avser en webbsida eller ett webbprogram som har integrerade objekt från Qlik Sense.