Inaktivera standardläge

Du kan inaktivera standardläge, eller med andra ord, ställa in bakåtkompatibelt läge, om du vill återanvända QlikView-dataladdningsskriptet som hänvisar till absoluta eller relativa filsökvägar samt bibliotekskopplingar.

Varning: Att inaktivera standardläge kan skapa en säkerhetsrisk genom att exponera filsystemet.
Observera: Du kan inte inaktivera standardläge i Qlik Sense Cloud.

Qlik Sense

För Qlik Sense kan standardläget inaktiveras i QMC med hjälp av egenskapen Standardläge.

Mer information finns i Hantera en Qlik Sense-webbplats: Redigeringsmotor.

Qlik Sense Desktop

I Qlik Sense Desktop kan du ställa in standardläge/bakåtkompatibelt läge i Settings.ini.

Om du installerade Qlik Sense Desktop i den förvalda installationsplatsen, då finns Settings.ini i C:\Users\{user}\Documents\Qlik\Sense\Settings.ini. Om du installerade Qlik Sense Desktop i en mapp som du valt, då finns Settings.ini i mappen Engine i installationens sökväg.

Gör följande:

  1. Öppna Settings.ini i en textredigerare.
  2. Ändra StandardReload=1 till StandardReload=0.
  3. Spara filen och starta Qlik Sense Desktop.

Qlik Sense Desktop körs nu i bakåtkompatibelt läge.

Inställningar

Följande inställningar är tillgängliga för StandardReload:

  • 1 (standardläge)
  • 0 (bakåtkompatibelt läge)

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?