Lägga till data till appen

Du kan snabbt lägga till data i appen. Öppna Datahanteraren och klicka sedan på ú. Du kan även klicka på Lägg till data i menyn ¨. Du blir också uppmanad att lägga till data när du skapar en ny app.När du redigerar ett ark kan du även lägga till data genom att klicka på Lägg till i panelen Fält.

Vyn Lägga till data med alternativen att bifoga filer, lägga till data och koppla till andra datakällor.

Add data view.

Observera: De datakällor som är tillgängliga för dig beror på din Qlik Sense-installation och -prenumeration.

A: Ny

Använd navigeringsknappen Ny för att komma tillbaka till den här startskärmen.

B: I appen

Visar kopplingar som du eller en administratör har skapat för appen.

Klicka på Bifogade filer för att visa de filer som är bifogade till appen. Du kan ladda data från dessa filer.

Klicka på andra filplatser om du vill visa filer som har fått en koppling till appen skapad.

Beroende på installation och konfiguration av Qlik Sense kan detta vara en lokal mapp eller en nätverksmapp som har angetts av din administratör. Om din administratör till exempel har definierat en nätverksmapp som innehåller delade filer visas mappen Delade datafiler.

Observera: Det går inte att bifoga en fil eller ladda data från en fil i ett nätverk, i Qlik Sense Desktop.

Klicka på Lägg till manuellt för att skapa en tabell i appen och lägga till den i Datahanteraren.

Mer information om att lägga till data finns i Bifoga datafiler och lägga till data i appen och Lägga till data manuellt i Qlik Sense.

C: Dataanslutningar

Visar kopplingar som har skapats till en extern datakälla, som Salesforce.com, eller en webbfil.

Klicka på en koppling för att lägga till data i appen.

Mer information finns i Lägga till data från Qlik DataMarket.

D: Datainnehåll

Visar en koppling till Qlik DataMarket.

Klicka på Qlik DataMarket för att lägga till data i appen.

Mer information finns i Lägga till data från Qlik DataMarket.

E: Koppla till ny datakälla

Klicka för att bifoga en fil till appen.

Mer information om att bifoga filer finns i Bifoga datafiler och lägga till data i appen.

F: Koppla till ny datakälla

Klicka för att skapa en koppling till den nya datakällan.

De datakällor som är tillgängliga för dig beror på din Qlik Sense-installation och -prenumeration.

Mer information finns i Lägga till data från en ny datakälla

G: Lägg till data

Du kan lägga till data i en app. Du kan lägga till data med profilering aktiverat eller inaktiverat. Dataprofilering rekommenderas och är aktiverat som standard. Klicka på ¥ för att inaktivera dataprofilering.

Vilka datakällor är tillgängliga för mig?

Vilka datakällstyper som är tillgängliga för dig beror på ett antal olika faktorer:

 • Behörighetsinställningar

  Administratören gör inställningar för att fastställa vilka datakällor du kan ansluta till.

 • Installerade kopplingar

  Qlik Sense innehåller inbyggd support från många datakällor. Inbyggda kopplingar installeras automatiskt av Qlik Sense. Om du vill ansluta till ytterligare datakällor kan du behöva installera kopplingar separat som är specifika för dessa datakällor. Sådana separat installerade kopplingar tillhandahålls av Qlik eller en tredje part.

  Mer information finns i Kopplingen fungerar inte och

 • Tillgänglighet för lokala filer

  Lokala filer på datorn är bara tillgängliga i Qlik Sense Desktop. De är inte tillgängliga för användning med en serverinstallation av Qlik Sense.

  Tips: Om du har lokala filer som du vill ladda på en serverinstallation av Qlik Sense måste du bifoga filerna till appen eller överföra dem till en mapp som är tillgänglig för Qlik Sense, och då helst en mapp som redan har definierats som en mappdatakoppling.

Mer information finns här: Koppla till datakällor.