En snabb introduktion till Qlik Sense

Med Qlik Sense kan du fritt utforska dina data, på din egen väg mot insikt och förståelse. Du kan använda Qlik Sense och Qlik Associative Engine i din verksamhet, i molnet, på din enhet eller inbäddat i din egen app.

Qlik Sense Enterprise

Qlik Sense Enterprise och dess underliggande plattform har stöd för en rad olika användningsscenarion. Detta omfattar en självbetjäningsmiljö för datavisualiseringar som ger användarna möjlighet att utforska data, vägledda analyser för att samordna användarna till en standardaffärsprocess eller ett standardarbetsflöde, inbäddade analyser för att förbättra webbplatser och tillämpningar, samt anpassade analystillämpningar för att understödja specifika affärsprocesser eller användarfall. Qlik Sense Enterprise omfattar Qlik Analytics Platform.

Använd Qlik Sense Enterprise multimolnfunktioner för att distribuera Qlik Sense-appar till molnmiljöer. Välj Qlik Cloud Services, som Qlik är värd för, använd Qlik Sense Enterprise för elastiska distributioner som värd för ditt eget privata moln, eller använd båda.

Du skapar appar i Qlik Sense Enterprise for Windows och anger regler så att de distribueras till dina molnanvändare. I molnmiljön kan användare använda apparna, och använda och skapa samlingar.

Exempel på Enterprise-distribution

Qlik Cloud Services

Qlik Sense Desktop

Qlik Sense Desktop är ett Windows-program som ger enskilda individer möjlighet att använda Qlik Sense och skapa personligt anpassade, interaktiva datavisualiseringar, rapporter och instrumentpaneler från flera olika datakällor på ett enkelt sätt genom att dra och släppa. För att använda det behöver du inloggningsuppgifter för Qlik Sense Enterprise-servern eller Qlik-konto.

Qlik Sense Desktop

Qlik Sense Mobile-app

Qlik Sense Mobile-appen är ett program som kan installeras på en iOS-enhet. Personer som är anslutna till en Qlik Sense Enterprise-server kan hämta Qlik Sense-appar, och sedan visa de apparna offline.

Qlik Sense Mobile-app

Qlik Sense Cloud

Qlik Sense Cloud är en värdbaserad onlineversion av Qlik Sense som gör att användarna kan skapa och dela Qlik Sense-appar. Den gör att användarna kan samarbeta med andra och utforska data tillsammans. Dessutom kan användare få åtkomst till molnet och appar från vilken enhet som helst, inklusive mobila enheter, med en internetanslutning och en modern webbläsare. Qlik Sense Cloud har kostnadsfria och avgiftsbelagda nivåer.

Qlik Sense Cloud

Qlik Analytics Platform

Qlik Analytics Platform är ett paket som ger utvecklare och ursprungstillverkarpartner möjlighet att bädda in Qliks visuella analysfunktioner i vilket program som helst med hjälp av webbkombinationsprogram eller genom inbäddning i anpassade program. Den innehåller Qlik Associative Engine och den fullständiga uppsättningen med API:er och SDK:er för produkten.