Qlik Cloud Services

Qlik Cloud Services är den molnmiljö som Qlik är värd för och körs för kunder. Innan du kan använda den här miljön måste du begära en Qlik Cloud Services-klient och sedan aktivera Multi-Cloud i din Qlik Sense Enterprise for Windows-utrullning.

Din Qlik-administratör konfigurerar policyer för distribution av appar till molnet. Dessa policyer specificerar även vem som kan se apparna. Appägare ställer in relevanta egenskaper för sina appar och sedan distribueras apparna automatiskt.

Appkonsumenter ser appar i offentliga samlingar som definieras av distributionsregler. De kan även skapa egna privata samlingar och markera favoriter.

Publicera till samlingar i molnhubben