Hubben

Din administratör ger dig en webbadress så att du kan börja Qlik Sense Enterprise. När du startar Qlik Sense visas hubben först. I hubben hittar du alla appar som du har behörighet att använda. Om hubben har inaktiverats av din administratör kommer du till appöversikten när Qlik Sense startas.

Beroende på vilken Qlik Sense Enterprise-distribution du har kommer du kanske till en molnhubb istället. I en molnhubb kan du visa och interagera med appar. Mer information finns i Molnhubb.

Qlik Sense Enterprise-hubb

Du hittar dina egna appar under Arbete, och appar som har publicerats i strömmar.

Du kan publicera egna appar från hubben till en ström som du har åtkomst till för publicering för. Du kan också flytta dina publicerade appar mellan strömmar från hubben. Det går även att publicera appar från Qlik Management Console

Qlik Sense Enterprise-hubben med arbetsvyn öppen.

Qlik Sense Enterprise hub.

A: Verktygsfält

Verktygsfältet innehåller den globala menyn och andra användbara kommandon.

Verktygsfältsalternativ
UI-element Beskrivning
Menu Växla navigeringsmenyn på och av
Search Du kan använda sökfunktionen för att lättare hitta en viss app.
More

Global meny med alternativen Dev Hub, Hjälp och Om.

Du kan klicka på Klient-autentisering-länken för att aktivera användning av Qlik Sense Desktop.

Mer information om Dev Hub finns i Dev Hub (endast på engelska).

Mer information om att starta Qlik Sense Desktop finns i Starta Qlik Sense Desktop.

B: Inloggningsuppgifter

Alternativ för inloggningsuppgifter
UI-element Beskrivning
User

Din inloggningsinformation visas när du är inloggad. Beroende på hur Qlik Sense-systemet är konfigurerat kan du behöva logga in genom att klicka på knappen Logga in.

När du är inloggad kan du klicka på User och sedan på User i popupmenyn för att öppna dialogen Profil där följande information visas: Användar-ID och Användarkatalog.

Logga ut Klicka på User och sedan på Log out i popupmenyn för att logga ut.

C: Arbetsområde

Alternativ för arbetsområde
UI-element Beskrivning
Skapa ny app

Skapa en ny app. Den här knappen är bara tillgänglig om du har behörighet för att skapa appar.

Mer information om att skapa en app finns i Skapa en app.

Sort ascending

Du kan sortera apparna alfabetiskt, efter det datum de skapades, eller efter publiceringsdatum, stigande eller fallande.

Grid View List View Växla mellan rutnätsvyn och listvyn i hubben. Du väljer själv vad som fungerar bäst för dig.

D: Personligt

Personlig med alla dina egna appar under Arbete.

Publicerade innehåller länkar till dina appar i de publicerade strömmarna.

Dokument som delats från QlikView finns under QlikView-dokument. När du öppnar ett dokument öppnas dess URL i ett nytt webbläsarfönster. Du hittar inte dokumenten med Qlik Sense-sökning. Du kan behöva uppdatera webbläsarfönstret för att visa nyligen delade dokument.

Mer information om QlikView-dokument finns i: QlikView-dokument i Qlik Sense

Rapporterna som distribuerats från Qlik NPrinting finns under Rapporter. När du öppnar en rapport öppnas den i ett nytt webbläsarfönster eller i programvaran som krävs beroende på filformatet. Du hittar inte rapporterna med Qlik Sense-sökning. Du kan behöva uppdatera webbläsarfönstret för att visa nyligen distribuerade filer.

Mer information om Qlik NPrinting-rapporter finns i Qlik NPrinting-rapporter i Qlik Sense.

Publicering stöds inte i Qlik Sense Desktop, vilket innebär att du enbart ser ditt privata innehåll. Mer information finns i Hubben i Qlik Sense Desktop.

E: Dataströmmar

De publicerade apparna är organiserade i Strömmar. Mer information finns i Publicera .

F: Huvudområde

Huvudområdet visar alla dina objekt beroende på dina urval. Till exempel dina egna appar (under Arbete) eller alla appar i den valda strömmen.

Hovra över en app och klicka på Info för att öppna ett kort med appinformation, till exempel publiceringsinformation, beskrivning, plats och ägare.

Mer information om Qlik Sense-appen finns i Apps.

Tips:

Om du använder Microsoft Internet Explorer och ikonerna i hubben inte visas korrekt, kan du ändra en inställning för webbläsaren.

Mer information finns i Felsökning – navigera och interagera med Qlik Sense.

Molnhubb

Beroende på vilken Qlik Sense Enterprise-distribution du har kommer du kanske till en molnhubb när du börjar Qlik Sense. I en molnhubb kan du visa och interagera med appar. Men du kan inte skapa nya appar, eller vidareutveckla appar.

I en molnhubb kan appar organiseras i samlingar. Det finns offentliga samlingar och privata samlingar.

Din organisation skapar offentliga samlingar och delar dessa samlingar med dig. Dessa samlingar innehåller appar som har utvecklats och delats av din organisation.

Du kan skapa privata samlingar. Klicka på plus-ikonen på appen för att lägga till den i en privat samling. I det fönster som öppnas kan du även ta bort en app från en samling, eller skapa en ny samling.

Ett annat sätt att skapa samlingar är att klicka på din profilikon och sedan välja Mina samlingar. Du kan även visa och öppna samlingar i fönstret som öppnas.

Du kan även favoritmarkera appar. Klicka på stjärnikonen på en app för att favoritmarkera den. Klicka på din profilikon och välj sedan Mina favoriter för att visa dina favoriter.

Molnhubbvy med nyligen tillagda samlingar och favoriter.

Qlik Sense Cloud hub view.