Direct Discovery-fälttyper

I Direct Discovery finns det tre typer av datafält: DIMENSION, MEASURE och DETAIL. Typerna anges i datafält när Direct Discovery-urvalet görs med hjälp av satsen Direct Query i laddningsskriptet.

Mer information finns i Direct Query.

Alla Direct Discovery-fält kan användas i kombination med fält i minnet. Normalt bör fält med diskreta värden som ska användas som dimensioner laddas med nyckelordet DIMENSION, medan numeriska data som ska användas i aggregeringar enbart bör markeras som MEASURE-fält.

I följande tabell sammanfattas egenskaperna hos och användningen av Direct Discovery-fälttyperna:

Fälttyper för Direct Discovery
Fälttyp I minnet? Formulärassociation? Används i diagramuttryck?
DIMENSION Ja Ja Ja
MEASURE Nej Nej Ja
DETAIL Nej Nej Nej

DIMENSION-fält

DIMENSION-fälten laddas till minnet och kan användas för att skapa associationer mellan data i minnet och data i Direct Discovery-fälten. Direct DiscoveryDIMENSION-fält används även för att definiera dimensionsvärden i diagram.

MEASURE-fält

MEASURE-fält identifieras däremot på en "metanivå". MEASURE-fält laddas inte till minnet (de syns inte i datamodellvyn). Syftet är att möjliggöra att aggregering av data i MEASURE-fält görs i databasen och inte i minnet. MEASURE-fält kan trots det användas i uttryck utan att uttryckssyntaxen ändras. Därmed blir användningen av Direct Discovery-fält från databasen transparent för slutanvändaren.

Följande aggregeringsfunktioner kan användas med MEASURE-fält:

DETAIL-fält

DETAIL-fält innehåller information eller detaljer som du kanske vill visa, men inte använda i diagramuttrycket. Fält som betecknas med DETAIL innehåller vanligtvis data som inte kan aggregeras på ett meningsfullt sätt, exempelvis kommentarer.

Vilket fält som helst kan göras till ett DETAIL-fält.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?