Läsa in data från databaser

Du kan läsa in data från kommersiella databassystem i Qlik Sense genom följande anslutningar:

 • Kopplingar som använder Microsoft ODBC-gränssnittet eller OLE DB. För att använda ODBC måste du installera en drivrutin som stöd för ditt DBMS. Du måste även konfigurera databasen som en Microsoft ODBC-datakälla under ODBC – Administrera datakälla i Windows Kontrollpanel.
 • Kopplingar som utvecklats specifikt för att läsa in data direkt från databaser med licensierade ODBC-drivrutiner utan krav på DSN-anslutningar.

  Mer information finns i Qlik-kopplingar: Databas (endast på engelska).

Läsa in data från en ODBC-databas

Det finns två sätt att ladda data från en databas:

Du kan ansluta direkt till en databas med någon av de Qlik-licensierade ODBC-drivrutinerna. Se instruktionerna för Database-anslutningar på hjälpplatsen för Qlik-anslutningar.

Mer information finns i Qlik-kopplingar: Databas (endast på engelska).

Qlik-licensierade ODBC-drivrutiner har stöd för följande databaser:

 • Amazon Redshift
 • Apache Drill (Beta)
 • Apache Hive
 • Apache Phoenix (Beta)
 • Apache Spark (Beta)
 • Azure SQL
 • Cloudera Impala
 • Google BigQuery
 • IBM DB2
 • Microsoft SQL Server
 • MongoDB (Beta)
 • MySQL Enterprise
 • Oracle
 • PostgreSQL
 • Presto
 • Sybase ASE
 • Teradata

Gör så här för att använda Microsoft ODBC-gränssnittet:

 1. Du måste ha en ODBC-datakälla för den databas du vill nå. Denna konfigureras under ODBC - Administrera datakälla i Windows Kontrollpanel. Om du inte redan har en sådan måste du lägga till den och konfigurera den, exempelvis genom att peka på en Microsoft Access-databas.
 2. Öppna Dataimport.
 3. Skapa en ODBC-dataanslutningar som pekar på ODBC-anslutningen som nämns i steg 1.
 4. Klicka på ± på dataanslutningen för att öppna dialogrutan Dataval.

Nu kan du välja data från databasen och infoga skriptkoden som krävs för att ladda data.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?